• day11shadow
 • morning-rose
 • offland
 • pandathing
 • PawelS
 • pesy
 • adamklimowski
 • oll
 • puciata
 • bng123
 • outofmyhead
 • wilszczur
 • undonee
 • poetabezdomny
 • Tamahl
 • jezsadysta
 • katkad
 • ovvlsome
 • lilia
 • stonerr
 • dziewczynkaodnaleziona
 • sawb
 • raksha
 • neveralone
 • buziakowiec
 • megustonanista
 • elpollodiablo
 • saintsand
 • krolik
 • pusiek
 • stragan-ze-snami
 • ditzybruschetta
 • mawrr
 • klaceha
 • jackal
 • psychodelicja
 • fabulous-lazy
 • Kabrioletta
 • paperheart
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • Dorin11
 • eduarten
 • brzoskvinia
 • athramp
 • stado
 • inzynier
 • fancy-claps
 • grzej
 • fam
 • zzuuoo
 • Americanlover
 • greywolf
 • addicted12
 • Evowe
 • svndeadlysins
 • marsjaninzmarsa
 • qlicek
 • rusalkaa
 • hattivatti
 • MrBlackGonzo
 • inputoutput
 • zyta
 • lornaa
 • twojatata
 • mexicomagico
 • jozefspace
 • sbas
 • soadysta
 • kuszii
 • swmmp
 • Weroniikaa
 • LonePoProstu
 • laj
 • farum
 • kortufka
 • beautyandthebeat
 • sniegi
 • chlebemzkarbidem
 • Annju
 • niewolnik
 • runek
 • holycrime
 • oopsiak
 • biohzdr
 • bluejane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7425 bd7c
Reposted frombukoz bukoz viasucznik sucznik
1726 e127 500
Reposted frombukoz bukoz viasucznik sucznik
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viaviolethill violethill
6542 4bdd
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
1763 2b5e
Reposted fromTenSigis TenSigis viastrzepy strzepy
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialexxie lexxie
9271 6421 500
Reposted fromsosna sosna vialexxie lexxie
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja vialexxie lexxie
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
3398 7d90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
5645 9de8
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam vialexxie lexxie
4547 f131
Reposted fromgreensky greensky vialexxie lexxie
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialexxie lexxie
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viakrzysk krzysk
3495 703a
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
1789 c362
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl